P.B.Bsc Results

Sr. No. Name Father Name 1st Year 2013-2014 2nd Year 2014-2015
Marks/1100 % Marks/1900(800+1100) %
1 Bhawna verma Mansa ram verma 847 topper 77 1473 77.53
2 Kalpana dhiman Shiv dass 797 72.5 1404  73.89
3 Preetpal kaur Bhupinder singh 832 75.6 1418 74.63
4 Richa sharma Jagdish chand 826 75.1 1398 73.58
5 Simranjit kaur Narinder singh 821 74.6 1357 71.42
6 Simranpreet kaur Khushpal singh 797 72.5 1360 71.58
7 Vandana devi Dev raj 789 71.7 1349 71
8 Vishalta sharma Surinder kumar 804 73.1 1336 70.32