GNM Results

Mata Sahib Kaur College of Nursing, Balongi

G.N.M 3RD YEAR (2012-2016)

Sr. No. Name Father Name 2nd Year 2013-2014
Marks/500 %
1 Banita Devi Jaram Singh 407 81.4
2 Sharanjeet Kaur Amrik Singh 407 81.4
3 Navjot Kaur Harjeet Singh 403 80.6
4 Pooja Walia Suresh Kumar Walia 396 79.2

Mata Sahib Kaur College of Nursing, MOHALI

G.N.M Interns ( Batch: 2011 -2015)

Sr. No. Name Father Name 3rd Year 2013-2014
Marks/500 %
1 Tanjot kaur Charanjit singh 1697 89.3
2 Prabhleen Charanjit singh 1665 87.6
3 Sapna thakur Bhim singh 1620 85.3
4 Preeti kumari Narender kumar 1594 83.9
5 Pinky rani Samar singh 1541 81.1

A.N.M 2ND YEAR Batch: 2013 -2015

Sr. No. Name Father Name ANM-1st Year 2013-2014
1 Chanda Rajender Kumar 633 84.4
2 Anju Devi Aklu Ram 623 89.3
3 Rekha Arjan Singh 609 81.2
4 Deeksha Gian Chand 595 79.33
5 Raksha Ravan 564 75.2

G.N.M 2ND YEAR Batch: 2013 -2017

Sr. No. Name Father Name G.N.M-2nd Year 2013-2017
1 Diljot Kaur Tarsem Singh 419 83.8
2 Simranjit Kaur Jawahar Singh 404 80.8
3 Parwinder Kaur Jagtar Singh 399 79.8
4 Harmeet Kaur S. Jagjit Singh 396 79.2
5 Parul Vij Sushil Vij 396 79.2